Komunikaty:


Rejestracja nowych członków


Aby zostać członkiem Supreme Cat Club należy:

Po otrzymaniu decyzji Zarządu Supreme Cat Club o przyjęciu w poczet członka, należy w terminie 7 dni dokonać opłat rejestracyjnych Opłaty

ZAPRASZAMY !!!

Procedura obiegu dokumentów

Dokumenty należy wypełnić i wydrukować, a dokumenty wymagające podpisu własnoręcznie podpisać.

Dokumenty można wysłać do Supreme Cat Club pocztą tradycyjną lub też elektronicznie po zeskanowaniu (skany powinny być dobrej jakości - 300dpi). Nie przyjmujemy zdjęć dokumentów.

Wysyłka dokumentów do Biura Rodowodowego FPL i zrealizowanych dokumentów do członków odbywa się w każdy poniedziałek, o ile nie jest to dzień świąteczny. W danej przesyłce do FPL znajdą się dokumenty dostarczone do Klubu do czwartku poprzedzającego wysyłkę dokumentów.

Do przesyłki z dokumentami zawsze należy dołączyć kopię potwierdzenia wykonania przelewu na konto klubowe.

Warunkiem przyjęcia dokumentów jest opłacenie ich wykonania z góry oraz brak zaległości w opłacie składki członkowskiej.

Wszystkie dokumenty należy wypełniać starannie - zgodnie z instrukcjami, a za konsekwencje wynikające z błędnego lub niedbałego ich przygotowania odpowiada osoba składająca wniosek.

W przypadku dokumentów wysłanych drogą mailową należy dodatkowo uiścić zryczałtowaną opłatę w wysokości 5 zł na pocztet wydruków ( niezależnie od ilości dokumentów ).

W przypadku dokumentów rozsyłanych do hodowców pocztą należy dodatkowo uiścić zryczałtowaną opłatę w wysokości 5 zł ( niezależnie od ilości dokumentów ).

Okres oczekiwania na realizację dokumentów wynosi dwa do 3 tygodni.

Regulamin hodowlany Supreme Cat Club

pobierz plik doc
pobierz plik pdf
top