Konto

77 1050 1461 1000 0090 3025 0691

Stowarzyszenie Hodowców Kotów Supreme Cat Club

ING BANK ŚLĄSKI Spółka Akcyjna
Oddział w Łodzi ul. Kopcińskiego 73/75

Opłaty

wpisowe 20 zł
rejestracja kota 0 zł
rejestracja kastrata / kota domowego 0 zł  
składka członkowska roczna 100 zł * * 90 zł w przypadku opłacenia składki do 31 stycznia
składka członkowska półroczna 50 zł* * składka jest płatna w 2 ratach:
    1 rata - do 31 stycznia
    2 rata - do 31 lipca
składka członkowska - kolejna osoba - 50 % * * ten sam adres zamieszkania lub współwłaściciel hodowli
rodowód 35 zł  
rodowód duplikat/poprawka 35 zł  
rodowód z miotu nieregulaminowego 200 zł  
dyplom 23 zł  
transfer 90 zł  
nostryfikacja rodowodu
oraz rejestracja w klubie
50 zł  
przydomek hodowlany 225 zł  
karta krycia/ karta miotu 0 zł  
zmiana w bazie danych 0 zł  
wydruk dokumentów przesłanych mailem 5 zł * * niezależnie od ilości dokumentów
wysyłka dokumentów pocztą ( listem poleconym ) 10 zł   20 zł -zagranicę

Rozety

CH / PR 20 zł
IC / IP 25 zł
GIC / GIP 28 zł
SC / SP / JW / DSM / DVM GRATIS
top