Rejestracja nowych członków


Aby zostać członkiem Supreme Cat Club należy wypełnić i przesłać oryginały na adres klubu, 90-508 Łódź, ul Gdańska 112:

Po otrzymaniu decyzji Zarządu Supreme Cat Club o przyjęciu w poczet członka, należy w terminie 7 dni dokonać opłat rejestracyjnych Opłaty

 

ZAPRASZAMY !!!


top